دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی |  مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

برگزاری اولین جشنواره مسابقات ورزشیبرگزاری اولین جشنواره مسابقات ورزشی

برگزاری جشنواره مسابقات بهاره(اولین جشنواره ورزشی)

اولین جشنواره مسابقات ورزشی دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 1396 در رشته های ورزشی دارت ،طناب کشی،مچ اندازی،ورزش های الکترونیک ،آمادگی جسمانی و فوتسال در دانشگاه برگزار گردید که در این مسابقات ،تعداد 505 دانشجو در این رشته های ورزشی شرکت نمودند.

1) دارت

      

2) طناب کشی

               

                  

3) ورزش های الکنرونیک

                      

4) فوتسال

        

5) آمادگی جسمانی

              

6) مچ اندازی

         د


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۲:۰۳ | دفعات بازدید: ۴۹۱ بازدید
نظراتثبت نظر