دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی |  مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

برگزاری اولین کارگاه علمی بهداشت حرکتی و سواد بدنی در دانشگاهبرگزاری اولین کارگاه علمی بهداشت حرکتی و سواد بدنی در دانشگاه

اولین کارگاه بهداشت حرکتی و سواد بدنی در روز دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1397 در سایت دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه تعداد 68 نفر از اساتید، کارکنان و دانشجویان حضور داشتند که در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه داده شد.


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۳ | دفعات بازدید: ۵۱۰ بازدید
نظراتثبت نظر